Facebook Pixel
 Gratis bezorgd in NL en BE        Gratis retourneren         3 jaar garantie         Gespreid betalen mogelijk
Mijn winkelwagen

Garantie

i-Sofa.nl verstrekt boven zijn wettelijke verplichting haar klanten garantie op de geleverde zaak, voor zover het gebreken betreft waarvan i-Sofa.nl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, dit met inachtneming van het navolgende.

Tenzij anders is overeengekomen, houdt de garantie in dat de geleverde zaak wordt hersteld indien zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid mogelijk is, dan wel wordt vervangen indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, een en ander met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten.

Vooraf aan de garantieprocedure zal het beoordelen en vaststellen van een klacht geschieden door een gespecialiseerd en onafhankelijke partij, POS Polsterservice.
- Wanneer de klacht gegrond is zal POS tot reparatie overgaan. De kosten voor de expertise van POS Polsterservice en de bijbehorende voorrijkosten zullen volledig door de leverancier worden vergoed.
- Wanneer de klacht niet gegrond is zal de leverancier de kosten voor de expertise van POS Polsterservice en de bijbehorende voorrijkosten niet aan de consument vergoeden.

De omvang van de garantie is aldus gestaffeld:
- tot één jaar na factuurdatum: de kosten komen volledig voor rekening van de ondernemer;
- vanaf één jaar tot twee jaar na factuurdatum: de kosten komen voor 2/3 deel voor rekening van de ondernemer en voor 1/3 deel voor rekening van de consument;
- vanaf twee jaar tot drie jaar na factuurdatum: de kosten komen voor 1/3 deel voor rekening van de ondernemer en voor 2/3 deel voor rekening van de consument.

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waar de zaak is afgeleverd.
Na verloop van drie jaar vanaf de factuurdatum vervalt de garantie.